Zwroty | węgierski - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Tisztelt Uram!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Tisztelt Hölgyem!
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Tisztelt Uraim!
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quem possa interessar,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Tisztelt Smith Úr!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Tisztelt Smith Asszony
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
É com satisfação que forneço referências sobre...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
... distinguiu-se por ...
...megkülönböztette magát a ...
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
O seu maior talento é ...
A legnagyobb erőssége a ...
Gdy opisujemy mocne strony osoby
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
... kreatív problémamegoldó
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Jól kezeli a felelősséget is.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
Suas principais responsabilidades eram...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje