Zwroty | polski - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Szanowni Państwo,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Szanowni Państwo,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quem possa interessar,
Szanowni Państwo,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
É com satisfação que forneço referências sobre...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Znam ... od... i jako... w...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
... distinguiu-se por ...
...wyróżniał/-a się...
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
O seu maior talento é ...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Gdy opisujemy mocne strony osoby
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
... posiada szeroką wiedzę...
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Zawsze bierze czynny udział w...
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
Suas principais responsabilidades eram...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje