Zwroty | niderlandzki - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Geachte heer
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Geachte mevrouw
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Geachte heer, mevrouw
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Geachte dames en heren
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quem possa interessar,
Geachte dames en heren
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Geachte heer Jansen
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
É com satisfação que forneço referências sobre...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
... distinguiu-se por ...
... onderscheidde zich door ...
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
O seu maior talento é ...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Gdy opisujemy mocne strony osoby
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
Suas principais responsabilidades eram...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje