Zwroty | rumuński - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

Szanowny Panie,
Stimate Domn,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
Szanowna Pani,
Stimată Doamnă,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
Szanowni Państwo,
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
Szanowni Państwo,
Stimați Domni,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
În atenția cui este interesat,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
Stimate Domnule Popescu,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
Stimată Doamnă Popescu,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
Znam ... od... i jako... w...
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
...wyróżniał/-a się...
... s-a distins prin.... .
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Gdy opisujemy mocne strony osoby
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
...posiada wiele różnych umiejętności.
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
... își comunică ideile clar și univoc.
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
... face față cu ușurință responsabilităților.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
... posiada szeroką wiedzę...
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
Zawsze bierze czynny udział w...
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje