Zwroty | czeski - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

Geachte heer
Vážený pane,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
Geachte mevrouw
Vážená paní,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
Geachte heer, mevrouw
Vážený pane / Vážená paní,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
Geachte dames en heren
Dobrý den,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Geachte dames en heren
Všem zainteresovaným stranám,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Geachte heer Jansen
Vážený pane Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Geachte mevrouw Jansen
Vážená paní Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Geachte mevrouw Jansen
Vážená slečno Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Geachte mevrouw Jansen
Vážená paní Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
... onderscheidde zich door ...
... vynikal(a) v... .
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Gdy opisujemy mocne strony osoby
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
On/ona řeší problémy efektivně.
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
On/ona má obsáhnou znalost...
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
On/ona je iniciativní v... .
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje