Zwroty | angielski - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

Geachte heer
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
I am delighted to be called upon as a reference for…
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
... onderscheidde zich door ...
...distinguished himself / herself by…
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
His / her greatest talent is / lies in…
Gdy opisujemy mocne strony osoby
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
He / she is a creative problem-solver.
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
He / she has a broad range of skills.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
He / she handles responsibility well.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
He / she always takes an active role in… .
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
His / her main responsibilities were…
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
His / her weekly tasks involved…
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje