Zwroty | grecki - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

관계자님께 드립니다.
Αγαπητέ κύριε,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
관계자님께 드립니다.
Αγαπητή κυρία,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
관계자님께 드립니다.
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
관계자분들께 드립니다.
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
관계자분(들)께 드립니다.
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
김철수님께 드립니다.
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
최수경님께 드립니다.
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
최수경님께 드립니다.
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
최수경님께 드립니다.
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게 되었습니다.
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는 기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다. 왜냐하면, ...
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의 마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한 도움을 주었습니다.
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고 지냈습니다.
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/ 선생님이었습니다.
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께 하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안 우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중 한명이었다고 생각합니다.
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를 개인적으로 알고 지냈습니다.
Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
... εξ αρχής έδειξε ότι...
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Gdy opisujemy mocne strony osoby
그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는 능력을 갖고 있습니다.
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
Είναι υπεύθυνο άτομο.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과 충고사항들을 효율적으로 수용합니다.
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서 알려드리고 싶습니다.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의 일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는, 명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ... 했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.
Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는 유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.
Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을 귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰 재산이 될것 입니다.
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의 목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를 부여하는 사람입니다.
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에 수행합니다.
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고 생각합니다. 왜냐하면, ...
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더 도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의 프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을 할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는 인재입니다.
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가 귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의 재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고 싶습니다.
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한 추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다. 기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게 말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수 없습니다.
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기 바랍니다.
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게 연락 주십시오.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje