Zwroty | węgierski - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

Distinguido Señor:
Tisztelt Uram!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
Distinguida Señora:
Tisztelt Hölgyem!
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
Distinguidos Señores:
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
Apreciados Señores:
Tisztelt Uraim!
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quien pueda interesar
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Apreciado Sr. Pérez:
Tisztelt Smith Úr!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Apreciada Sra. Pérez:
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Apreciada Srta. Pérez:
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Apreciada Sra. Pérez:
Tisztelt Smith Asszony
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Puedo recomendar abiertamente a X...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
X se distinguió por su...
...megkülönböztette magát a ...
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
Su más considerable talento es...
A legnagyobb erőssége a ...
Gdy opisujemy mocne strony osoby
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
... kreatív problémamegoldó
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
Tiene una amplia gama de habilidades.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Jól kezeli a felelősséget is.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
Sus principales responsabilidades fueron...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
Sus tareas diarias involucraban...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje