Zwroty | koreański - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

Αγαπητέ κύριε,
관계자님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
Αγαπητή κυρία,
관계자님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
관계자님께 드립니다.
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
관계자분들께 드립니다.
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
관계자분(들)께 드립니다.
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
김철수님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
최수경님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
최수경님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
최수경님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게 되었습니다.
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는 기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다. 왜냐하면, ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의 마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한 도움을 주었습니다.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고 지냈습니다.
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/ 선생님이었습니다.
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께 하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안 우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중 한명이었다고 생각합니다.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를 개인적으로 알고 지냈습니다.
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
... εξ αρχής έδειξε ότι...
...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
Gdy opisujemy mocne strony osoby
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는 능력을 갖고 있습니다.
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
Είναι υπεύθυνο άτομο.
그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과 충고사항들을 효율적으로 수용합니다.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서 알려드리고 싶습니다.
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의 일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는, 명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ... 했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는 유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을 귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰 재산이 될것 입니다.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의 목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를 부여하는 사람입니다.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에 수행합니다.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고 생각합니다. 왜냐하면, ...
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더 도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의 프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을 할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는 인재입니다.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가 귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의 재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고 싶습니다.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한 추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다. 기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게 말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수 없습니다.
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기 바랍니다.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게 연락 주십시오.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje