Zwroty | turecki - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

Monsieur,
Sayın Yetkili,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
Madame,
Sayın Yetkili,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
Madame, Monsieur,
Sayın Yetkili,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
Madame, Monsieur
Sayın Yetkililer,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Aux principaux concernés,
Yetkili makama,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Monsieur Dupont,
Sayın Ahmet Bey,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Madame Dupont,
Sayın Ayşe Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Mademoiselle Dupont,
Sayın Dilek Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Madame Dupont,
Sayın Lale Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
C'est avec plaisir que je recommande...
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
... se distingue par...
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
Sa qualité principale est ...
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Gdy opisujemy mocne strony osoby
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
Il/elle possède une large palette de compétences.
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
Il/elle communique ses idées clairement.
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
... onun sıradışı özelliğidir.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
Il/elle participe activement dans...
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
Ses principales fonctions consistaient en...
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje