Zwroty | polski - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

Monsieur,
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
Madame,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
Madame, Monsieur,
Szanowni Państwo,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
Madame, Monsieur
Szanowni Państwo,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Aux principaux concernés,
Szanowni Państwo,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Monsieur Dupont,
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Madame Dupont,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Mademoiselle Dupont,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Madame Dupont,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
C'est avec plaisir que je recommande...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Znam ... od... i jako... w...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
... se distingue par...
...wyróżniał/-a się...
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
Sa qualité principale est ...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Gdy opisujemy mocne strony osoby
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
Il/elle possède une large palette de compétences.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
Il/elle communique ses idées clairement.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
... posiada szeroką wiedzę...
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
Il/elle participe activement dans...
Zawsze bierze czynny udział w...
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
Ses principales fonctions consistaient en...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje