Zwroty | niderlandzki - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

Monsieur,
Geachte heer
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
Madame,
Geachte mevrouw
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
Madame, Monsieur,
Geachte heer, mevrouw
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
Madame, Monsieur
Geachte dames en heren
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Aux principaux concernés,
Geachte dames en heren
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Monsieur Dupont,
Geachte heer Jansen
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Mademoiselle Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
C'est avec plaisir que je recommande...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
... se distingue par...
... onderscheidde zich door ...
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
Sa qualité principale est ...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Gdy opisujemy mocne strony osoby
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
Il/elle possède une large palette de compétences.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
Il/elle communique ses idées clairement.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
Il/elle participe activement dans...
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
Ses principales fonctions consistaient en...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje