Zwroty | szwedzki - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
Estimata sinjorino,
Bästa frun,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr eller fru,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
...distingis per...
... utmärkte sig genom att ...
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Hens största talang är / finns inom ...
Gdy opisujemy mocne strony osoby
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Hen är en kreativ problemlösare.
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Hen har en bred kompetens.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Hen hanterar ansvar väl.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
Li/ŝi havas grandan scion de....
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje