Zwroty | węgierski - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

尊敬的先生,
Tisztelt Uram!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
尊敬的女士,
Tisztelt Hölgyem!
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
尊敬的先生/女士,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
尊敬的先生们,
Tisztelt Uraim!
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Tisztelt Smith Úr!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯小姐/女士,
Tisztelt Smith Asszony
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
很高兴可以为...做推荐
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
在他...时加入...,我和他初次认识
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
我毫不犹豫为...写推荐信
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
我很高兴能为...写推荐信
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
...以...区别于其他人
...megkülönböztette magát a ...
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
他/她最大的才能在于...
A legnagyobb erőssége a ...
Gdy opisujemy mocne strony osoby
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
... kreatív problémamegoldó
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
他/她拥有众多技能。
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
他/她能清楚地表达自己的想法。
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
他/她能很好的处理各种责任。
Jól kezeli a felelősséget is.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
他/她在...方面拥有广泛知识
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
他/她总是积极参加...
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
他/她的主要职责是...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
他/她每周的工作包括...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
...总能高质量地按时完成工作。
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
我认为...应该被优先考虑,因为...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje