Zwroty | hiszpański - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Tisztelt Uram!
Distinguido Señor:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Tisztelt Hölgyem!
Distinguida Señora:
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Distinguidos Señores:
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Apreciados Señores:
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
A quien pueda interesar
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Tisztelt Smith Úr!
Apreciado Sr. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Apreciada Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Tisztelt Smith Asszony!
Apreciada Srta. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Tisztelt Smith Asszony!
Apreciada Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Kedves Smith John!
Estimado Sr. Pérez:
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Quisiera postularme para el puesto de...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Erősségeim ...
Mis puntos fuertes son...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Szakterületem a ....
Mi área de conocimiento es...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Magas szinten beszélek...
Tengo un manejo excelente de...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Középszinten beszélek....
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Kiváló kommunikációs készség
Excelentes habilidades de comunicación
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Deduktív érvelés
Razonamiento deductivo
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logikus gondolkodás
Razonamiento lógico
Konkretne i przemyślane pomysły
Analitikus készségek
Capacidad de análisis
Umiejetność szczegółowej oceny
Jó interperszonális készség
Buena comunicación interpersonal
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Jó tárgyalási készség
Aptitudes de negociación
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Előadó készség/Prezentációs készség
Habilidad para hablar en público
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Encontrará mi currículo adjunto.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Tisztelettel,
Se despide cordialmente,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Tisztelettel,
Atentamente,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Tisztelettel,
Respetuosamente,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Üdvözlettel,
Saludos,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu