Zwroty | czeski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

เรียน คุณผู้ชาย
Vážený pane,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
เรียน คุณผู้หญิง
Vážená paní,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Vážený pane / Vážená paní,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
เรียน ท่านทั้งหลาย
Dobrý den,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Všem zainteresovaným stranám,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
เรียน คุณสมิทธิ์
Vážený pane Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
เรียนคุณ สมิทธิ์
Vážená paní Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Vážená slečno Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
เรียน คุณสมิทธิ์
Vážená paní Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Milý Johne Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
จุดแข็งของฉันคือ...
Moje silné stránky jsou...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Moje oblast odborných znalostí je...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Mám výbornou znalost...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Mám znalost...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Výborné komunikační schopnosti
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Dedukce
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Logické myšlení
Konkretne i przemyślane pomysły
ทักษะในการวิเคราะห์
Analytické schopnosti
Umiejetność szczegółowej oceny
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Dobré interpersonální schopnosti
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Vyjednávací schopnosti
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
ทักษะในการนำเสนอ
Prezentační dovednosti
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Můj životopis naleznete v příloze.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Ohledně referencí se obraťte na...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
ด้วยความเคารพ
S pozdravem,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
ด้วยความเคารพ
S pozdravem,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
ด้วยความเคารพ
S úctou,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
ด้วยความเคารพ
Se srdečným pozdravem,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu