Zwroty | węgierski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Bäste herrn,
Tisztelt Uram!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Bästa fru,
Tisztelt Hölgyem!
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Bästa herr eller fru,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Bästa herrar,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Bäste herr Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Bästa fru Smith,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Bästa fröken Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Bästa fru Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Bäste John Smith,
Kedves Smith John!
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Jag skriver gällande er annons på ...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Mina främsta styrkor är ...
Erősségeim ...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Mitt kompetensområde är ...
Szakterületem a ....
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Magas szinten beszélek...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Középszinten beszélek....
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Jag är en erfaren användare av ...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Utmärkt kommunikationsförmåga
Kiváló kommunikációs készség
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
God slutledningsförmåga
Deduktív érvelés
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logiskt tänkande
Logikus gondolkodás
Konkretne i przemyślane pomysły
Analytisk förmåga
Analitikus készségek
Umiejetność szczegółowej oceny
Bra samarbetsförmåga
Jó interperszonális készség
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Bra förhandlingsteknik
Jó tárgyalási készség
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Bra presentationsteknik
Előadó készség/Prezentációs készség
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Med vänlig hälsning,
Tisztelettel,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Med vänliga hälsningar,
Tisztelettel,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Vördsamt,
Tisztelettel,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Vänliga hälsningar,
Üdvözlettel,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu