Zwroty | niemiecki - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Stimate Domn,
Sehr geehrter Herr,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Stimată Doamnă,
Sehr geehrte Frau,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Stimate Domn/Doamnă,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Stimați Domni,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
În atenția cui este interesat,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Stimate Domnule Popescu,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Stimată Doamnă Popescu,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Stimată Domnișoară Popescu,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Stimată Doamnă Popescu,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dragă Andrei Popescu,
Lieber Herr Schmidt,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Punctele mele forte sunt...
Zu meinen Stärken zählen...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Domeniul meu de bază este...
Mein Fachgebiet ist...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Stăpânesc foarte bine...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Cunosc la nivel mediu...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Am...ani de experienţă în domeniul...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Sunt un utilizator experimentat de...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Abilităţi de comunicare excelente.
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Gândire deductivă.
schlussfolgerndes Denken
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Gândire logică.
logisches Denken
Konkretne i przemyślane pomysły
Abilităţi analitice.
analytische Fähigkeiten
Umiejetność szczegółowej oceny
Abilităţi interpersonale bune.
hohe soziale Kompetenz
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Abilităţi de negociere
Verhandlungsgeschick
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Präsentationsfähigkeiten
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Referinţele pot fi solicitate de la...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Cu stimă,
Mit freundlichen Grüßen
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Cu sinceritate,
Mit freundlichen Grüßen
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Cu respect,
Hochachtungsvoll
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Toate cele bune,
Herzliche Grüße
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu