Zwroty | tajski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Уважаемый г-н ...
เรียน คุณผู้ชาย
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемая госпожа...
เรียน คุณผู้หญิง
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемые...
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Уважаемые...
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Уважаемые...
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Уважаемый г-н Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Уважаемая г-жа Смидт
เรียนคุณ สมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Уважаемый...
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Я нашел ваше обявление в... ... числа
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Прошу принять меня на должность...
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Мои сильные стороны:...
จุดแข็งของฉันคือ...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Я специализируюсь на...
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
За время работы в ... я развил свои навыки...
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Мой родной язык..., я также говорю по...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Я отлично владею...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Я свободно говорю по...
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Я являюсь продвинутым пользователем...
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Отличные коммуникативные навыки
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Логическая аргументация
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Логическое мышление
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Konkretne i przemyślane pomysły
Аналитические способности
ทักษะในการวิเคราะห์
Umiejetność szczegółowej oceny
Высокие личностные качества
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Переговорческие навыки
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Презентационные навыки
ทักษะในการนำเสนอ
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Я свободен...
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
С уважением...
ด้วยความเคารพ
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
С уважением ваш...
ด้วยความเคารพ
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
С уважением ваш...
ด้วยความเคารพ
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
С уважением...
ด้วยความเคารพ
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu