Zwroty | grecki - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Уважаемый г-н ...
Αξιότιμε κύριε,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемая госпожа...
Αξιότιμη κυρία,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемые...
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Уважаемые...
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Уважаемые...
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Уважаемый г-н Смидт
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Уважаемый...
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Прошу принять меня на должность...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Мои сильные стороны:...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Я специализируюсь на...
Η ειδικότητά μου είναι...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
За время работы в ... я развил свои навыки...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Мой родной язык..., я также говорю по...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Я отлично владею...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Я свободно говорю по...
Έχω μια καλή γνώση της...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Я являюсь продвинутым пользователем...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Отличные коммуникативные навыки
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Логическая аргументация
Επαγωγική λογική
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Логическое мышление
Λογική σκέψη
Konkretne i przemyślane pomysły
Аналитические способности
Αναλυτικές ικανότητες
Umiejetność szczegółowej oceny
Высокие личностные качества
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Переговорческие навыки
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Презентационные навыки
Ικανότητες παρουσίασης
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Я свободен...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
С уважением...
Με εκτίμηση,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
С уважением ваш...
Με εκτίμηση,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
С уважением ваш...
Με εκτίμηση,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
С уважением...
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu