Zwroty | tajski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
เรียน คุณผู้ชาย
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
เรียน คุณผู้หญิง
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quem possa interessar,
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
เรียนคุณ สมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Meus pontos fortes são...
จุดแข็งของฉันคือ...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Eu tenho conhecimento intermediário de...
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Eu tenho experiência em /com ...
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Excelente habilidade de comunicação
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Raciocínio dedutivo
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Pensamento lógico
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Konkretne i przemyślane pomysły
Habilidades analíticas
ทักษะในการวิเคราะห์
Umiejetność szczegółowej oceny
Bom relacionamento interpessoal
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Habilidades de negociação
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Habilidades de comunicação
ทักษะในการนำเสนอ
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Eu posso fornecer referências, se necessário.
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Referências podem ser solicitadas à /ao...
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Estou disponível para entrevista em ..
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Cordialmente,
ด้วยความเคารพ
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Atenciosamente,
ด้วยความเคารพ
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Com elevada estima,
ด้วยความเคารพ
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Lembranças,
ด้วยความเคารพ
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu