Zwroty | portugalski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Geachte heer
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Geachte mevrouw
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Geachte heer, mevrouw
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Geachte dames en heren
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Geachte dames en heren
A quem possa interessar,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Geachte heer Jansen
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Beste meneer Jansen
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Ik solliciteer naar de functie van ...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Mijn sterke punten zijn ...
Meus pontos fortes são...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Mijn vakgebied is ...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Ik beschik over goede kennis van ...
Eu tenho experiência em /com ...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Excelente habilidade de comunicação
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Analytisch denkvermogen
Raciocínio dedutivo
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logisch denkvermogen
Pensamento lógico
Konkretne i przemyślane pomysły
Analytische vaardigheden
Habilidades analíticas
Umiejetność szczegółowej oceny
Goede intermenselijke vaardigheden
Bom relacionamento interpessoal
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Onderhandelingsvaardigheden
Habilidades de negociação
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Presentatievaardigheden
Habilidades de comunicação
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Estou disponível para entrevista em ..
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Met vriendelijke groet,
Cordialmente,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Met vriendelijke groet,
Atenciosamente,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Hoogachtend,
Com elevada estima,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Met de beste groeten,
Lembranças,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu