Zwroty | francuski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

拝啓
Monsieur,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Madame,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Madame, Monsieur,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
拝啓
Madame, Monsieur,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
関係者各位
Aux principaux concernés,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
拝啓 
Monsieur Dupont,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
拝啓
・・・・様
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
拝啓
・・・・様
Mademoiselle Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
拝啓
・・・・様
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
拝啓
・・・・様
Monsieur Dupont,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
私の強みは・・・・
Mes qualités principales sont...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
・・・・することで貢献することができます。
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Mon domaine d'expertise est...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
・・・・語を話すことができます。
J'ai une excellente maîtrise du...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
・・・・語の知識も持ち合わせています。
J'ai une connaissance pratique de...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
・・・・を使いこなすことができます。
Je suis un utilisateur confirmé de...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
コミュニケーション能力
Excellentes techniques de communication
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
演繹的推理力
Capacité de déduction
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
論理的思考能力
Esprit de logique
Konkretne i przemyślane pomysły
分析能力
Esprit analytique
Umiejetność szczegółowej oceny
対人能力
Compétences relationnelles
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
交渉能力
Compétences en négociation
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
プレゼンテーション能力
Capacités d'exposition
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
履歴書を同封いたしました。
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
・・・・から推薦状を頂きました。
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
・・・・日なら伺うことができます。
Je suis disponible pour un entretien le...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
敬具
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
敬具
Salutations distinguées,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
敬具
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
敬具
Meilleures salutations,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu