Zwroty | esperancki - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

拝啓
Estimata sinjoro,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Estimata sinjorino,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
拝啓
Estimataj sinjoroj,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
関係者各位
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
拝啓 
Estimata sinjoro Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
拝啓
・・・・様
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
拝啓
・・・・様
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
拝啓
・・・・様
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
拝啓
・・・・様
Estimata John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Mi ŝatus labori por vi, por...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
私の強みは・・・・
Miaj fortoj estas...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
・・・・することで貢献することができます。
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Mia areo de kompetenteco estas...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
・・・・語を話すことができます。
Mi havas bonegan komandon de...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Mi havas mezan scion de...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Mi havas... jarojn de sperto en...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
・・・・を使いこなすことができます。
Mi estas sperta uzanto de...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
コミュニケーション能力
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
演繹的推理力
Dedukta rezonado
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
論理的思考能力
Logika rezonado
Konkretne i przemyślane pomysły
分析能力
Analizaj kapabloj
Umiejetność szczegółowej oceny
対人能力
Bonaj interhomaj kapabloj
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
交渉能力
Negocadaj kapabloj
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
プレゼンテーション能力
Prezentaj kapabloj
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
履歴書を同封いたしました。
Vi trovos mian karierresumo kune.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
・・・・から推薦状を頂きました。
Vi povas akiri referencojn el...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
・・・・日なら伺うことができます。
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
敬具
Altestime,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
敬具
Altestime,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
敬具
Altestime,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
敬具
Ĉion bonan,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu