Zwroty | angielski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

拝啓
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
拝啓
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
関係者各位
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
拝啓 
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
拝啓
・・・・様
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
拝啓
・・・・様
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
拝啓
・・・・様
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
拝啓
・・・・様
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
I would like to apply for the position of…
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
I am particularly interested in this job, as…
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
I would like to work for you, in order to…
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
私の強みは・・・・
My strengths are…
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
・・・・することで貢献することができます。
I would be well suited to the position because…
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Although I have no previous experience in…, I have had…
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
My area of expertise is…
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Whilst working at… I became highly competent in…
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Even under pressure I can maintain high standards.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
My native language is…, but I can also speak…
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
・・・・語を話すことができます。
I have an excellent command of…
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
・・・・語の知識も持ち合わせています。
I have a working knowledge of…
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
I have …years experience of working…
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
・・・・を使いこなすことができます。
I am an experienced user of…
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
I believe I possess the right combination of...and… .
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
コミュニケーション能力
Excellent communication skills
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
演繹的推理力
Deductive reasoning
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
論理的思考能力
Logical thinking
Konkretne i przemyślane pomysły
分析能力
Analytical skills
Umiejetność szczegółowej oceny
対人能力
Good interpersonal skills
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
交渉能力
Negotiation skills
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
プレゼンテーション能力
Presentation skills
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
履歴書を同封いたしました。
Please find my résumé / CV attached.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
I can supply references from…if required.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
・・・・から推薦状を頂きました。
References can be requested from…
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
・・・・日なら伺うことができます。
I am available for interview on…
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
敬具
Yours faithfully,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
敬具
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
敬具
Respectfully yours,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
敬具
Kind/Best regards,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu