Zwroty | japoński - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Distinguido Señor:
拝啓
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Distinguida Señora:
拝啓
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Distinguidos Señores:
拝啓
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Apreciados Señores:
拝啓
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quien pueda interesar
関係者各位
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Apreciado Sr. Pérez:
拝啓 
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Apreciada Sra. Pérez:
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Apreciada Srta. Pérez:
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Apreciada Sra. Pérez:
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimado Sr. Pérez:
拝啓
・・・・様
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Quisiera postularme para el puesto de...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Mis puntos fuertes son...
私の強みは・・・・
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
・・・・することで貢献することができます。
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Mi área de conocimiento es...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Tengo un manejo excelente de...
・・・・語を話すことができます。
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Manejo el... en un contexto de trabajo.
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
・・・・を使いこなすことができます。
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Excelentes habilidades de comunicación
コミュニケーション能力
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Razonamiento deductivo
演繹的推理力
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Razonamiento lógico
論理的思考能力
Konkretne i przemyślane pomysły
Capacidad de análisis
分析能力
Umiejetność szczegółowej oceny
Buena comunicación interpersonal
対人能力
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Aptitudes de negociación
交渉能力
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Habilidad para hablar en público
プレゼンテーション能力
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Encontrará mi currículo adjunto.
履歴書を同封いたしました。
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Las referencias pueden ser solicitadas a...
・・・・から推薦状を頂きました。
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
・・・・日なら伺うことができます。
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Se despide cordialmente,
敬具
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Atentamente,
敬具
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Respetuosamente,
敬具
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Saludos,
敬具
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu