Zwroty | turecki - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Monsieur,
Sayın Yetkili,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Madame,
Sayın Yetkili,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Madame, Monsieur,
Sayın Yetkili,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Madame, Monsieur,
Sayın Yetkililer,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Aux principaux concernés,
Yetkili makama / merciiye,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Monsieur Dupont,
Sayın Ahmet Bey,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Madame Dupont,
Sayın Dilek Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Mademoiselle Dupont,
Sayın Melek Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Madame Dupont,
Sayın Demet Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Monsieur Dupont,
Sayın Alihan Erturan,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Mes qualités principales sont...
Güçlü yanlarım ...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Mon domaine d'expertise est...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
J'ai une excellente maîtrise du...
... diline son derece hakimimdir.
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
J'ai une connaissance pratique de...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Je suis un utilisateur confirmé de...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Excellentes techniques de communication
Mükemmel iletişim becerisi
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Capacité de déduction
Tümdengelim muhakemesi
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Esprit de logique
Mantıklı düşünebilme
Konkretne i przemyślane pomysły
Esprit analytique
Analitik düşünce
Umiejetność szczegółowej oceny
Compétences relationnelles
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Compétences en négociation
Anlaşma becerisi
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Capacités d'exposition
Sunum becerisi
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Je suis disponible pour un entretien le...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Saygılarımla,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Salutations distinguées,
Tüm içtenliğimle,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Saygılarımla,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Meilleures salutations,
Saygılar,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu