Zwroty | portugalski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Hyvä Herra,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Hyvä Rouva,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Hyvä vastaanottaja,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Hyvät vastaanottajat,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Hyvät vastaanottajat,
A quem possa interessar,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Hyvä herra Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Hyvä rouva Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Hyvä neiti Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Hyvä neiti / rouva Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Hyvä John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Kirjoitamme teille liittyen...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Vahvuuksiini kuuluvat...
Meus pontos fortes são...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Asiantuntemukseni keskittyy...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Minulla on hyvät perustaidot...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Eu tenho experiência em /com ...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Erinomainen kyky kommunikoida
Excelente habilidade de comunicação
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Deduktiivinen ajattelu
Raciocínio dedutivo
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Looginen ajattelu
Pensamento lógico
Konkretne i przemyślane pomysły
Analyyttiset taidot
Habilidades analíticas
Umiejetność szczegółowej oceny
Hyvät ihmissuhdetaidot
Bom relacionamento interpessoal
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Neuvottelukyvyt
Habilidades de negociação
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Esiintymistaidot
Habilidades de comunicação
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Suosituksia voi pyytää...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Olen saatavilla haastatteluun...
Estou disponível para entrevista em ..
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Ystävällisin terveisin,
Cordialmente,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Ystävällisin terveisin,
Atenciosamente,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Kunnioittavasti,
Com elevada estima,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Parhain terveisin,
Lembranças,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu