Zwroty | turecki - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Estimata sinjoro,
Sayın Yetkili,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjorino,
Sayın Yetkili,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjoro/sinjorino,
Sayın Yetkili,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Estimataj sinjoroj,
Sayın Yetkililer,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Al kiu ĝi povas koncerni,
Yetkili makama / merciiye,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Estimata sinjoro Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Dilek Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Melek Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Demet Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimata John Smith,
Sayın Alihan Erturan,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Mi aludas al via reklamo en... de la....
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Mi ŝatus labori por vi, por...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Miaj fortoj estas...
Güçlü yanlarım ...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Mia areo de kompetenteco estas...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Mi havas bonegan komandon de...
... diline son derece hakimimdir.
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Mi havas mezan scion de...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Mi havas... jarojn de sperto en...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Mi estas sperta uzanto de...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Mükemmel iletişim becerisi
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Dedukta rezonado
Tümdengelim muhakemesi
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logika rezonado
Mantıklı düşünebilme
Konkretne i przemyślane pomysły
Analizaj kapabloj
Analitik düşünce
Umiejetność szczegółowej oceny
Bonaj interhomaj kapabloj
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Negocadaj kapabloj
Anlaşma becerisi
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Prezentaj kapabloj
Sunum becerisi
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Vi trovos mian karierresumo kune.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Vi povas akiri referencojn el...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Mi estas disponebla por intervjuo la...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Altestime,
Saygılarımla,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Altestime,
Tüm içtenliğimle,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Altestime,
Saygılarımla,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Ĉion bonan,
Saygılar,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu