Zwroty | fiński - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Estimata sinjoro,
Hyvä Herra,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjorino,
Hyvä Rouva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hyvä vastaanottaja,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Estimataj sinjoroj,
Hyvät vastaanottajat,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hyvät vastaanottajat,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Estimata sinjoro Smith,
Hyvä herra Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimata John Smith,
Hyvä John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Kirjoitamme teille liittyen...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Mi ŝatus labori por vi, por...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Miaj fortoj estas...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Mia areo de kompetenteco estas...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Mi havas bonegan komandon de...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Mi havas mezan scion de...
Minulla on hyvät perustaidot...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Mi havas... jarojn de sperto en...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Mi estas sperta uzanto de...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Erinomainen kyky kommunikoida
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Dedukta rezonado
Deduktiivinen ajattelu
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logika rezonado
Looginen ajattelu
Konkretne i przemyślane pomysły
Analizaj kapabloj
Analyyttiset taidot
Umiejetność szczegółowej oceny
Bonaj interhomaj kapabloj
Hyvät ihmissuhdetaidot
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Negocadaj kapabloj
Neuvottelukyvyt
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Prezentaj kapabloj
Esiintymistaidot
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Vi trovos mian karierresumo kune.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Vi povas akiri referencojn el...
Suosituksia voi pyytää...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Olen saatavilla haastatteluun...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Altestime,
Kunnioittavasti,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu