Zwroty | węgierski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Vážený pane,
Tisztelt Uram!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Vážená paní,
Tisztelt Hölgyem!
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Vážený pane / Vážená paní,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dobrý den,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Všem zainteresovaným stranám,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Vážený pane Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Vážená paní Smithová,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Vážená slečno Smithová,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Vážená paní Smithová,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Milý Johne Smith,
Kedves Smith John!
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Moje silné stránky jsou...
Erősségeim ...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Moje oblast odborných znalostí je...
Szakterületem a ....
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Mám výbornou znalost...
Magas szinten beszélek...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Mám znalost...
Középszinten beszélek....
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Mám... roky/let zkušeností z práce...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Výborné komunikační schopnosti
Kiváló kommunikációs készség
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Dedukce
Deduktív érvelés
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logické myšlení
Logikus gondolkodás
Konkretne i przemyślane pomysły
Analytické schopnosti
Analitikus készségek
Umiejetność szczegółowej oceny
Dobré interpersonální schopnosti
Jó interperszonális készség
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Vyjednávací schopnosti
Jó tárgyalási készség
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Prezentační dovednosti
Előadó készség/Prezentációs készség
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Můj životopis naleznete v příloze.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Ohledně referencí se obraťte na...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
S pozdravem,
Tisztelettel,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
S pozdravem,
Tisztelettel,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
S úctou,
Tisztelettel,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Se srdečným pozdravem,
Üdvözlettel,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu