Zwroty | japoński - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Dear Sir,
拝啓
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Madam,
拝啓
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Sir / Madam,
拝啓
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dear Sirs,
拝啓
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
To whom it may concern,
関係者各位
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Dear Mr. Smith,
拝啓 
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Dear Mrs. Smith,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dear John Smith,
拝啓
・・・・様
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
I am writing in response to your advertisement posted on…
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
I refer to your advertisement in…dated… .
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
I would like to apply for the position of…
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Currently I am working for… and my responsibilities include…
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

I am particularly interested in this job, as…
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
I would like to work for you, in order to…
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
My strengths are…
私の強みは・・・・
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
I would be well suited to the position because…
・・・・することで貢献することができます。
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Although I have no previous experience in…, I have had…
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
My area of expertise is…
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Whilst working at… I became highly competent in…
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Even under pressure I can maintain high standards.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

My native language is…, but I can also speak…
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
I have an excellent command of…
・・・・語を話すことができます。
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
I have a working knowledge of…
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
I have …years experience of working…
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
I am an experienced user of…
・・・・を使いこなすことができます。
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
I believe I possess the right combination of...and… .
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Excellent communication skills
コミュニケーション能力
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Deductive reasoning
演繹的推理力
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logical thinking
論理的思考能力
Konkretne i przemyślane pomysły
Analytical skills
分析能力
Umiejetność szczegółowej oceny
Good interpersonal skills
対人能力
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Negotiation skills
交渉能力
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Presentation skills
プレゼンテーション能力
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Please find my résumé / CV attached.
履歴書を同封いたしました。
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
I can supply references from…if required.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
References can be requested from…
・・・・から推薦状を頂きました。
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
I am available for interview on…
・・・・日なら伺うことができます。
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Yours faithfully,
敬具
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Yours sincerely,
敬具
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Respectfully yours,
敬具
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Kind/Best regards,
敬具
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu