Zwroty | rumuński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Nome
Prenume
Imię kandydata
Cognome
Nume
Nazwisko kandydata
Data di nascita
Data naşterii
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Luogo di nascita
Locul naşterii
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nazionalità
Naţionalitate
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Stato Civile
Stare civilă
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Celibe (m) / Nubile (f)
Necăsătorit
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Coniugato/a
Căsătorit
W związku małżeńskim
Vedovo/a
Văduv
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Indirizzo
Adresa
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefono
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Website
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Scuola Elementare
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Scuola Media
Gimnaziu
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Scuola Media Superiore
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Università
Colegiu (la noi facultate)
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Asilo (solo in UK)
Grădiniţa (echivalent)
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Scuola Elementare (solo in UK)
Ciclul primar
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Scuola Secondaria
Gimnaziu
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Scuola Superiore (solo in UK)
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Università
Universitate
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Esperienze lavorative presso...
Experiență de lucru la...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stagista presso...
Internship/practică la...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Lavoro come volontario...
Voluntariat la...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Comprensione orale e scritta buona in...
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Conoscenze informatiche buone
Cunoștințe PC.
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Licenza / Patente di guida tipo...
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód