Zwroty | polski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Nome
Imię
Imię kandydata
Cognome
Nazwisko
Nazwisko kandydata
Data di nascita
Data urodzenia
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Luogo di nascita
Miejsce urodzenia
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nazionalità
Obywatelstwo
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Stato Civile
Stan cywilny
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Celibe (m) / Nubile (f)
Kawaler/Panna
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Coniugato/a
Żonaty/Zamężna
W związku małżeńskim
Vedovo/a
Wdowiec/Wdowa
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Indirizzo
Adres/Miejsce zamieszkania
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefono
Numer telefonu
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Website
Strona www
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Scuola Elementare
Szkoła Podstawowa
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Scuola Media
Gimnazjum
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Scuola Media Superiore
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Università
Kolegium
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Asilo (solo in UK)
Zerówka
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Scuola Elementare (solo in UK)
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Scuola Secondaria
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Scuola Superiore (solo in UK)
Szkoła średnia
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Università
Uniwersytet
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Esperienze lavorative presso...
Doświadczenie zawodowe w...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stagista presso...
Praktyka w...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Lavoro come volontario...
Wolontariat w...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Comprensione orale e scritta buona in...
Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Conoscenze informatiche buone
Biegłość w obsłudze komputera
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Licenza / Patente di guida tipo...
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód