Zwroty | koreański - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Nome
이름
Imię kandydata
Cognome
Nazwisko kandydata
Data di nascita
생년월일
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Luogo di nascita
출생지
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nazionalità
국적
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Stato Civile
결혼 여부
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Celibe (m) / Nubile (f)
미혼
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Coniugato/a
기혼
W związku małżeńskim
Vedovo/a
미망인
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Indirizzo
주소
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefono
전화
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
이메일 (E mail)
Służbowy e-mail kandydata
Website
웹 사이트
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Scuola Elementare
초등학교
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Scuola Media
중학교
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Scuola Media Superiore
고등학교
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Università
대학교
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Asilo (solo in UK)
유아 학교
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Scuola Elementare (solo in UK)
초등학교
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Scuola Secondaria
중등학교
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Scuola Superiore (solo in UK)
식스-폼 컬리지
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Università
대학교
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Esperienze lavorative presso...
...에서의 업무 경력
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stagista presso...
...에서 인턴쉽
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Lavoro come volontario...
..에서의 봉사활동
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Comprensione orale e scritta buona in...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Conoscenze informatiche buone
컴퓨터 사용 능력이 있는
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
CAD/ CAM 사용 능력
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Licenza / Patente di guida tipo...
현재 ... 면허증 소지자
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód