Zwroty | japoński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Nome
名前
Imię kandydata
Cognome
名字
Nazwisko kandydata
Data di nascita
誕生日
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Luogo di nascita
出生地
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nazionalità
国籍
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Stato Civile
配偶者の有無
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Celibe (m) / Nubile (f)
独身
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Coniugato/a
既婚
W związku małżeńskim
Vedovo/a
独身
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Indirizzo
現住所
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefono
電話番号
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
メールアドレス
Służbowy e-mail kandydata
Website
ウェブサイト
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Scuola Elementare
小学校
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Scuola Media
中学校
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Scuola Media Superiore
高等学校
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Università
大学
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Asilo (solo in UK)
幼児学校
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Scuola Elementare (solo in UK)
小学校
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Scuola Secondaria
中学校
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Scuola Superiore (solo in UK)
シックス・フォーム・カレッジ
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Università
大学
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Esperienze lavorative presso...
・・・・で働いた経験があります。
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stagista presso...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Lavoro come volontario...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Comprensione orale e scritta buona in...
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Conoscenze informatiche buone
パソコンを使いこなせます。
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
CAD/ CAMの知識
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Licenza / Patente di guida tipo...
・・・・の免許を保有しています。
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód