Zwroty | hiszpański - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Nome
Primer nombre
Imię kandydata
Cognome
Apellido
Nazwisko kandydata
Data di nascita
Fecha de nacimiento
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Luogo di nascita
Lugar de nacimiento
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nazionalità
Nacionalidad
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Stato Civile
Estado civil
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Celibe (m) / Nubile (f)
Soltero(a)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Coniugato/a
Casado(a)
W związku małżeńskim
Vedovo/a
Viudo(a)
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Indirizzo
Dirección
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefono
Teléfono
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
Email
Służbowy e-mail kandydata
Website
Página Web
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Scuola Elementare
Escuela Primaria
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Scuola Media
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Scuola Media Superiore
Secundaria
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Università
Universidad
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Asilo (solo in UK)
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Scuola Elementare (solo in UK)
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Scuola Secondaria
Escuela Secundaria
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Scuola Superiore (solo in UK)
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Università
Universidad
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Esperienze lavorative presso...
Experiencia laboral en...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stagista presso...
Pasantía en...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Lavoro come volontario...
Trabajo voluntario en...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Comprensione orale e scritta buona in...
Buena comprensión oral y escrita de...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Fluidez oral y escrita en...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Conoscenze informatiche buone
Conocimientos de informática
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Licenza / Patente di guida tipo...
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód