Zwroty | francuski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Nome
Prénom
Imię kandydata
Cognome
Nom de famille
Nazwisko kandydata
Data di nascita
Date de naissance
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Luogo di nascita
Lieu de naissance
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nazionalità
Nationalité
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Stato Civile
Statut marital
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Celibe (m) / Nubile (f)
Célibataire
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Coniugato/a
Marié(e)
W związku małżeńskim
Vedovo/a
Veuf / veuve
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Indirizzo
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefono
Téléphone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
Courriel
Służbowy e-mail kandydata
Website
Site internet
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Scuola Elementare
École primaire
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Scuola Media
Collège
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Scuola Media Superiore
Lycée
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Università
Université
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Asilo (solo in UK)
Classe préparatoire
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Scuola Elementare (solo in UK)
École primaire
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Scuola Secondaria
Collège
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Scuola Superiore (solo in UK)
Lycée
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Università
Université
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Esperienze lavorative presso...
Stage chez...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stagista presso...
Stage chez...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Lavoro come volontario...
Volontariat chez...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Comprensione orale e scritta buona in...
... lu, écrit, parlé
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
... lu, écrit, parlé couramment
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Conoscenze informatiche buone
Initié à l'informatique
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Familiarisé avec DAO /CFAO
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Licenza / Patente di guida tipo...
Titulaire du permis B
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód