Zwroty | rosyjski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Vezetéknév
Имя
Imię kandydata
Vezetéknév
Фамилия
Nazwisko kandydata
Születési dátum
Дата рождения
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Születési hely
Место рождения
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Állampolgárság
Гражданство
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Családi állapot
Семейное положение
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Egyedülálló
холост/незамужем
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Házas
Женат/замужем
W związku małżeńskim
Özvegy
Вдовец/вдова
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Cím
Адрес
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Телефон
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
Honlap
Сайт
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Általános iskola
Начальная школа
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Középiskola
Средняя школа
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Középiskola / Gimnázium
Старшая школа
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Főiskola
университетский колледж
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Óvoda
Детский сад
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Általános iskola
Начальная школа
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Középiskola
Средняя школа
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Gimnázium / Középiskola
Техникум/лицей
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Egyetem
Университет
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Munkatapasztalat a ....
Опыт работы в...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Szakmai gyakorlat a ...
Стажировка в...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Önkéntes munka a ...
Волонтерская практика в ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Írásban és szóban is jó ....
Хорошо владею (устный, письменный)
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Folyékony írásban és szóban is ...
Свободно владею (устный, письменный)
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Alapvető számítógépes ismeretek
Со знанием компьютера
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM ismeretek
Со знанием CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
... típusú jogosítvány
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód