Zwroty | japoński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Vezetéknév
名前
Imię kandydata
Vezetéknév
名字
Nazwisko kandydata
Születési dátum
誕生日
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Születési hely
出生地
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Állampolgárság
国籍
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Családi állapot
配偶者の有無
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Egyedülálló
独身
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Házas
既婚
W związku małżeńskim
Özvegy
独身
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Cím
現住所
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
電話番号
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
メールアドレス
Służbowy e-mail kandydata
Honlap
ウェブサイト
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Általános iskola
小学校
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Középiskola
中学校
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Középiskola / Gimnázium
高等学校
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Főiskola
大学
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Óvoda
幼児学校
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Általános iskola
小学校
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Középiskola
中学校
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Gimnázium / Középiskola
シックス・フォーム・カレッジ
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Egyetem
大学
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Munkatapasztalat a ....
・・・・で働いた経験があります。
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Szakmai gyakorlat a ...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Önkéntes munka a ...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Írásban és szóban is jó ....
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Folyékony írásban és szóban is ...
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Alapvető számítógépes ismeretek
パソコンを使いこなせます。
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM ismeretek
CAD/ CAMの知識
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
... típusú jogosítvány
・・・・の免許を保有しています。
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód