Zwroty | hindi - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Vezetéknév
नाम
Imię kandydata
Vezetéknév
कुलनाम
Nazwisko kandydata
Születési dátum
जन्म दिन
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Születési hely
जन्म स्थान
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Állampolgárság
राष्ट्र
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Családi állapot
वैवाहिक स्थिति
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Egyedülálló
अविवाहित
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Házas
विवाहित
W związku małżeńskim
Özvegy
विधुर/विधवा
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Cím
पता
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
टेलीफोन नंबर
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
ई-मेल
Służbowy e-mail kandydata
Honlap
वेबसाईट
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Általános iskola
विद्यालय
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Középiskola
विद्यालय
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Középiskola / Gimnázium
महाविद्यालय
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Főiskola
विश्वविद्यालय
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Óvoda
बालवाड़ी
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Általános iskola
विद्यालय
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Középiskola
विद्यालय
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Gimnázium / Középiskola
महाविद्यालय
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Egyetem
विश्वविद्यालय
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Munkatapasztalat a ....
... में अनुभव
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Szakmai gyakorlat a ...
... में प्रशिक्षुता
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Önkéntes munka a ...
... में अवैतनिक काम
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Írásban és szóban is jó ....
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Folyékony írásban és szóban is ...
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Alapvető számítógépes ismeretek
कंप्यूटर में साक्षर
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM ismeretek
CAD / CAM से परिचित
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
... típusú jogosítvány
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód