Zwroty | grecki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Vezetéknév
Όνομα
Imię kandydata
Vezetéknév
Επίθετο
Nazwisko kandydata
Születési dátum
Ημερομηνία γέννησης
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Születési hely
Τόπος Γέννησης
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Állampolgárság
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Családi állapot
Οικογενειακή Κατάσταση
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Egyedülálló
Ελεύθερος/η
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Házas
Παντρεμένος/η
W związku małżeńskim
Özvegy
χήρος/α
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Cím
Διεύθυνση
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Τηλέφωνο
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Służbowy e-mail kandydata
Honlap
Ιστοσελίδα
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Általános iskola
Δημοτικό Σχολείο
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Középiskola
Γυμνάσιο
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Középiskola / Gimnázium
Λύκειο
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Főiskola
Πανεπιστήμιο
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Óvoda
Νηπιαγωγείο
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Általános iskola
Δημοτικό Σχολείο
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Középiskola
Γυμνάσιο
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Gimnázium / Középiskola
Λύκειο
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Egyetem
Πανεπιστήμιο
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Munkatapasztalat a ....
Εργασιακή εμπειρία για...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Szakmai gyakorlat a ...
Πρακτική άσκηση για...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Önkéntes munka a ...
Εθελοντική εργασία για...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Írásban és szóban is jó ....
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Folyékony írásban és szóban is ...
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Alapvető számítógépes ismeretek
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM ismeretek
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
... típusú jogosítvány
Άδεια οδήγησης τύπου...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód