Zwroty | francuski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Vezetéknév
Prénom
Imię kandydata
Vezetéknév
Nom de famille
Nazwisko kandydata
Születési dátum
Date de naissance
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Születési hely
Lieu de naissance
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Állampolgárság
Nationalité
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Családi állapot
Statut marital
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Egyedülálló
Célibataire
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Házas
Marié(e)
W związku małżeńskim
Özvegy
Veuf / veuve
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Cím
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Téléphone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
Courriel
Służbowy e-mail kandydata
Honlap
Site internet
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Általános iskola
École primaire
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Középiskola
Collège
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Középiskola / Gimnázium
Lycée
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Főiskola
Université
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Óvoda
Classe préparatoire
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Általános iskola
École primaire
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Középiskola
Collège
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Gimnázium / Középiskola
Lycée
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Egyetem
Université
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Munkatapasztalat a ....
Stage chez...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Szakmai gyakorlat a ...
Stage chez...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Önkéntes munka a ...
Volontariat chez...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Írásban és szóban is jó ....
... lu, écrit, parlé
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Folyékony írásban és szóban is ...
... lu, écrit, parlé couramment
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Alapvető számítógépes ismeretek
Initié à l'informatique
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM ismeretek
Familiarisé avec DAO /CFAO
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
... típusú jogosítvány
Titulaire du permis B
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód