Zwroty | angielski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Vezetéknév
First Name
Imię kandydata
Vezetéknév
Surname
Nazwisko kandydata
Születési dátum
Date of Birth
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Születési hely
Place of Birth
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Állampolgárság
Nationality
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Családi állapot
Marital Status
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Egyedülálló
Single
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Házas
Married
W związku małżeńskim
Özvegy
Widowed
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Cím
Address
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Phone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
Honlap
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Általános iskola
Elementary School
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Középiskola
Middle School
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Középiskola / Gimnázium
High School
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Főiskola
College
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Óvoda
Infant School
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Általános iskola
Junior School
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Középiskola
Secondary School
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Gimnázium / Középiskola
Sixth-Form College
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Egyetem
University
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Munkatapasztalat a ....
Work experience at…
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Szakmai gyakorlat a ...
Internship at…
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Önkéntes munka a ...
Voluntary work at…
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Írásban és szóban is jó ....
Good understanding of both written and spoken…
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Folyékony írásban és szóban is ...
Fluency in both written and spoken…
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Alapvető számítógépes ismeretek
Computer literate
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM ismeretek
Familiarity with CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
... típusú jogosítvány
Currently holding a full…driver's license.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód