Zwroty | rosyjski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Ad
Имя
Imię kandydata
Soyad
Фамилия
Nazwisko kandydata
Doğum Tarihi
Дата рождения
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Doğum Yeri
Место рождения
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Tabiyeti
Гражданство
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Medeni Hali
Семейное положение
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Bekar
холост/незамужем
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Evli
Женат/замужем
W związku małżeńskim
Dul
Вдовец/вдова
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adres
Адрес
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Телефон
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Posta
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
Web sitesi
Сайт
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
İlkokul
Начальная школа
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Ortaokul
Средняя школа
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Lise
Старшая школа
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Kolej
университетский колледж
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Ana Okulu
Детский сад
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
İlkokul
Начальная школа
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Ortaokul
Средняя школа
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Kolej
Техникум/лицей
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Üniversite
Университет
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
... konusunda tecrübeli
Опыт работы в...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
...'da stajyerlik
Стажировка в...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
...'da gönüllü çalışma
Волонтерская практика в ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Хорошо владею (устный, письменный)
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Свободно владею (устный, письменный)
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Bilgisayar konusunda yetkin
Со знанием компьютера
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM ile aşinalık
Со знанием CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
... tipi sürücü belgesi sahibi
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód