Zwroty | koreański - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Ad
이름
Imię kandydata
Soyad
Nazwisko kandydata
Doğum Tarihi
생년월일
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Doğum Yeri
출생지
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Tabiyeti
국적
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Medeni Hali
결혼 여부
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Bekar
미혼
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Evli
기혼
W związku małżeńskim
Dul
미망인
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adres
주소
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
전화
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Posta
이메일 (E mail)
Służbowy e-mail kandydata
Web sitesi
웹 사이트
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
İlkokul
초등학교
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Ortaokul
중학교
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Lise
고등학교
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Kolej
대학교
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Ana Okulu
유아 학교
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
İlkokul
초등학교
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Ortaokul
중등학교
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Kolej
식스-폼 컬리지
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Üniversite
대학교
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
... konusunda tecrübeli
...에서의 업무 경력
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
...'da stajyerlik
...에서 인턴쉽
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
...'da gönüllü çalışma
..에서의 봉사활동
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Bilgisayar konusunda yetkin
컴퓨터 사용 능력이 있는
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM ile aşinalık
CAD/ CAM 사용 능력
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
... tipi sürücü belgesi sahibi
현재 ... 면허증 소지자
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód