Zwroty | francuski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Ad
Prénom
Imię kandydata
Soyad
Nom de famille
Nazwisko kandydata
Doğum Tarihi
Date de naissance
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Doğum Yeri
Lieu de naissance
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Tabiyeti
Nationalité
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Medeni Hali
Statut marital
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Bekar
Célibataire
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Evli
Marié(e)
W związku małżeńskim
Dul
Veuf / veuve
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adres
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Téléphone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Posta
Courriel
Służbowy e-mail kandydata
Web sitesi
Site internet
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
İlkokul
École primaire
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Ortaokul
Collège
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Lise
Lycée
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Kolej
Université
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Ana Okulu
Classe préparatoire
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
İlkokul
École primaire
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Ortaokul
Collège
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Kolej
Lycée
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Üniversite
Université
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
... konusunda tecrübeli
Stage chez...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
...'da stajyerlik
Stage chez...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
...'da gönüllü çalışma
Volontariat chez...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
... lu, écrit, parlé
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
... lu, écrit, parlé couramment
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Bilgisayar konusunda yetkin
Initié à l'informatique
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM ile aşinalık
Familiarisé avec DAO /CFAO
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
... tipi sürücü belgesi sahibi
Titulaire du permis B
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód