Zwroty | angielski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Ad
First Name
Imię kandydata
Soyad
Surname
Nazwisko kandydata
Doğum Tarihi
Date of Birth
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Doğum Yeri
Place of Birth
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Tabiyeti
Nationality
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Medeni Hali
Marital Status
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Bekar
Single
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Evli
Married
W związku małżeńskim
Dul
Widowed
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adres
Address
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Phone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Posta
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
Web sitesi
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
İlkokul
Elementary School
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Ortaokul
Middle School
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Lise
High School
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Kolej
College
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Ana Okulu
Infant School
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
İlkokul
Junior School
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Ortaokul
Secondary School
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Kolej
Sixth-Form College
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Üniversite
University
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
... konusunda tecrübeli
Work experience at…
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
...'da stajyerlik
Internship at…
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
...'da gönüllü çalışma
Voluntary work at…
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Good understanding of both written and spoken…
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Fluency in both written and spoken…
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Bilgisayar konusunda yetkin
Computer literate
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM ile aşinalık
Familiarity with CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
... tipi sürücü belgesi sahibi
Currently holding a full…driver's license.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód