Zwroty | wietnamski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

ชื่อขึ้นต้น
Tên
Imię kandydata
นามสกุล
Họ
Nazwisko kandydata
วันเกิด
Ngày sinh
Data i rok, w którym kandydat się urodził
สถานที่เกิด
Nơi sinh
Miejsce, w którym kandydat się urodził
สัญชาติ
Quốc tịch
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
สถานะแต่งงาน
Tình trạng hôn nhân
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
โสด
Độc thân
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
แต่งงานแล้ว
Đã lập gia đình
W związku małżeńskim
เป็นหม้าย
Góa vợ/chồng
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
ที่อยู่
Địa chỉ
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
หมายเลขโทรศัพท์
Điện thoại
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
อีเมล
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
เว็บไซต์
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
1991 - 1995 / Đại học Seattle / Seattle, WA
Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
โรงเรียนประถม
Tiểu học
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
โรงเรียนมัธยมต้น
Trung học cơ sở (THCS)
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
โรงเรียนมัธยมปลาย
Trung học phổ thông (THPT)
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
มหาวิทยาลัย
Đại học
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
โรงเรียนสอนทารก
Mẫu giáo
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Tiểu học
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Trung học cơ sở (THCS)
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
การศึกษาสายวิชาชีพ
Cao đẳng
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
มหาวิทยาลัย
Đại học
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
1998 - Hiện nay / Tập đoàn Jackson Shoes / Spokane, WA
Quản lý
Mô tả công việc:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Kinh nghiệm làm việc tại...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
การฝึกงานที่...
Thực tập sinh tại...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
งานอาสาสมัครที่...
Tình nguyện viên tại...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Khả năng nói và viết... khá/tốt
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Khả năng nói và viết... thành thạo
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Kĩ năng máy tính cơ bản
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Kĩ năng giao tiếp/thương lượng/thuyết trình tốt.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Kĩ năng sử dụng bộ Microsoft Office/lập trình HTML ở trình độ cao
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Kĩ năng sử dụng Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Kinh nghiệm sử dụng CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Bằng lái xe (hạng)...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód