Zwroty | rumuński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

ชื่อขึ้นต้น
Prenume
Imię kandydata
นามสกุล
Nume
Nazwisko kandydata
วันเกิด
Data naşterii
Data i rok, w którym kandydat się urodził
สถานที่เกิด
Locul naşterii
Miejsce, w którym kandydat się urodził
สัญชาติ
Naţionalitate
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
สถานะแต่งงาน
Stare civilă
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
โสด
Necăsătorit
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
แต่งงานแล้ว
Căsătorit
W związku małżeńskim
เป็นหม้าย
Văduv
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
ที่อยู่
Adresa
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
หมายเลขโทรศัพท์
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
อีเมล
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
เว็บไซต์
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
โรงเรียนประถม
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
โรงเรียนมัธยมต้น
Gimnaziu
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
โรงเรียนมัธยมปลาย
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
มหาวิทยาลัย
Colegiu (la noi facultate)
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
โรงเรียนสอนทารก
Grădiniţa (echivalent)
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Ciclul primar
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Gimnaziu
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
การศึกษาสายวิชาชีพ
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
มหาวิทยาลัย
Universitate
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Experiență de lucru la...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
การฝึกงานที่...
Internship/practică la...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
งานอาสาสมัครที่...
Voluntariat la...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Cunoștințe PC.
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód